Instruktion och coaching

Det lätt att falla tillbaka på vad man redan kan i kajakpaddling och aldrig våga gå utanför denna ”komfortzon”. Många lär sig aldrig att göra räddningar eller fullt ut hantera sin kajak, trots många års paddling. Av den anledning tycker vi att det är en bra idé att jobba mot olika utbildnings stegar, t.ex genom Svenska Kanot Förbundet och EPP (European Paddlepass) utmärkelserna eller i Storbritannien; BC (British Canoeing) personliga utbildningsstegar. Ibland vet man inte vad som är viktigt att kunna och andra gånger kan det vara ett bra sätt att vidareutvecklas.

Både Therese och Kevin är kvalificerade kajakledare med många års erfarenhet i undervisning i kajak.

Blue Coast Adventures är godkänt av Svenska Kanotförbundet som en ackrediterad operator och Kevin godkänd examinator för både Blått och Grönt paddelpass i Sverige. (https://www.kanot.com/Utbildning/Paddelpasset/godkandaexaminatorer/).

Therese är universitetslärare inom idrott och hälsa och Friluftsliv och bidrar med en genomtänkt pedagogisk  planering till vår coaching. Våra kurser bedrivs I små grupper, max 3 studenter/coach, och med en blandning av undervisning/övning och reflektion. Vi använder oss av tekniska hjälpmedel för att fånga upp framsteg och att tydligt synliggöra dessa för våra deltagare.

Vi erbjuder individuell coaching och upptäcker att för vissa människor är detta det bästa sättet att adressera ett visst moment, till exempel rädsla för att vara upp och ner i kajaken, vilket i förlängning är ett hinder för att lära sig rolla.

Vi planerar våra kurser till den för ändamålet lämpligaste platsen. Rullning och introduktion till kajakpaddlingskurser sker oftast på sjöar nära vår bas i Söderköping. Vi utgår gärna från Tyrislöt i St Anna skärgård för träning av grönt paddelpass och bedömningar. Den platsen ger oss tillgång till både skyddat och dynamiska vatten, oavsett väder. För det blå paddelpasset arbetar vi ofta från ön Harstena. Dels för dess fantastiskt vackra natur, dels för närhet till vågor och mer dynamiskt öppet vatten i yttre skärgården.

Det går bra att använda din egen utrustning på kurserna, men du kan även välja att utnyttja våra båtar, paddlar, Paddelvästar, kapell, paddlar etc.

Våra kurser och datum för 2022 sammanfattas nedan.

Inget evenemang hittades!