St Anna Skärgård

25 Aug – 28 Aug.

En paddeltur genom St. Anna Skärgård är både tidlös och avkopplande. Vädret är generellt bättre än västkusten och vattnen lugnare med nästintill ingen tidvattenskillnad.

Vår resa går ett håll, antingen i sydlig riktning eller nordlig beroende på väderprognos, genom tusentals öar och skär och vi hittar hemliga dolda genomfarter och besöker fiskebyar och fyrar.

Vi paddlar ibland inomskärs på lugnare vatten och ibland utomskärs där sälar leker runt båtarna när vi väljer vår väg genom detta fantastiska landskap som kallas blåkusten.