Blue Paddle Pass Assessment

Vi kommer att leda en endagars Blått paddelpass Examination från Ekön Camping (Kustcamp) Gryt kl 09.30 till 16.00 26 Augusti. Examinationen kommer at ske under en endags tur där kandidaterna kommer att behöva demonstrera alla de kunskaper/skills som ingår i Svenska Kanot Förbundet för blått paddle pass .

Alla kandidater behöver ha egen paddling och säkerhetsutrustning (inklusive hjälm) och kommer att bli ombedda att kunna använda dessa i utvalda relevanta och realistiska situationer.

Vi kommer att paddla mot Häradsskär fyr och söka fysiska förutsättningar för att visa en bred bas a v paddlingsfärdigheter i vågor och bland stenar. Vid slutet av dagen kommer vi ge individuell feedback samt ett klart Godkänd/icke godkänt betyg. Vi kommer att diskutera styrkor o svagheter samt rekommendera områden för vidareutveckling.

Kostnaden inkluderar inte boende, men det går bra att hyra stuga eller campa på ekön camping.

Datum

aug 26 2022

Tid

09:30 - 16:00

Kostnad

1,000SEK

Platser

Ekön, nära Gryt
Ekön, nära Gryt
Kategori

Lämna en kommentar